Dachy zielone i multifunkcjonalne

Zazielenienia multifunkcjonalne – dachy bagienne
Pod pojęciem zazieleń multifunkcjonalnych rozumie się rodzaj zielonych dachów, powstałych przy zastosowaniu roślin bagiennych, gdzie aspekty wykorzystania i retencji wód opadowych, oczyszczania, oszczędności energii oraz kosztów inwestycyjnych zostały zoptymalizowane.
Zazielenienia multifunkcjonalne posiadają, poza ogólnie opisanymi właściwościami dla zielonych dachów konwencjonlanych, szereg dodatkowych interesujących cech – Wysoka zdolność do transpiracji zbiorowisk bagiennych (800- 1600 mm/m2 /rok) Powoduje wyższą efektywność wpływu na mikroklimat oraz regulacje temperatury również wewnątrz budynku zdolność do ochładzania mikroklimatu jest szczególnie cenna w intensywnej zabudowie miejskiej. odbieranie ciepła w procesie parowania wpływa – Dachy bagienne oddając znaczną ilość wody do atmosfery – odciążają w znacznym stopniu sieci kanalizacyjne,- (intensywniej niż zielone dachy konwencjonalne), dlatego też stanowią element działań przeciwpowodziowych