Neptun


Przykładem nowoczesnego systemu filtracji jest filtr „neptun” stosowany od ponad 15 lat przez firmę Polyplan z Bremy. Z racji kierunku przepływu zaliczyć go można do filtrów wertykalnych. Czyszczona woda jest rozpryskiwana nad powierzchnią złoża, po czym przepływa grawitacyjnie poprzez odpowiednio do jej składu dobrane warstwy filtracyjne.
Filtry te budowane są w dwóch wersjach, z roślinami i bez roślin. Cechą charakterystyczną filtrów „neptun” jest wysoka sprawność hydrauliczna oraz możliwość stosowania- zależnie od potrzeb -zmiennych obciążeń hydraulicznych. Filtrowane medium dozowane jest w sposób pulsacyjny, tak że złoże jest dopowietrzone i panują w nim bardzo korzystne warunki oksydacyjno- redukcyjne.
Często stosowane jest sterowanie komputerowe pracą filtra. Wpierw automatycznie dokonywana jest analiza ilościowa, fizyczna oraz chemiczna i przeznaczonej do filtrowania wody, a następnie uzyskane poprzez aparaturę kontrolną parametry sterują systemem dozowania medium.
Dane o pracy filtrów przesyłane są na serwer firmy, gdzie praca całego systemu jest w pełni monitorowana. Istnieje również możliwość zdalnego sterowania układem.
Ma to szczególne znaczenie przy stawach kąpielowych publicznych, gdzie obciążenie może być bardzo zmienne w ciągu dnia.
Systemy filtracji „neptun” obsługują nie tylko wiele kąpielisk komunalnych, ale są również stosowane przy sanacji zbiorników wodnych oraz jezior. Wynika to m.in. z dobrych wyników jakie osiągają przy usuwaniu fosforanu. Porównując np. koszty eliminacji fosforu przy pomocy konwencjonalnej stacji dozującej chemikalia do zasysanej z jeziora wody głębinowej system „neptun” jest w stanie usunąć tą samą ilość fosforanu za zaledwie. 1/6 ceny. (zródła niemieckie)
Oprócz tego, -dodatkowo redukuje BZT5, prowadzi do poprawy przezroczystości wody poprzez eliminacje fitoplanktonu, redukuje zanieczyszczenia bakteryjne i azot oraz korzystnie wpływa na wymianę gazową.
Szczególnie dobre efekty osiągnięto stosując dwustopniowy system „neptun”. Zaleca się go szczególnie przy większych obciążeniach oraz gdy filtrowana woda zanieczyszczona jest związkami organicznymi.